Over ons

Stichting KEIHAN is een Afghaans-Nederlandse stichting, opgericht in 2005 door een groep Afghaanse studenten die op een georganiseerde wijze een betekenis wilden zijn voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland en een brug wilden slaan tussen Nederland en Afghanistan. Sinds 2005 is Stichting KEIHAN uitgegroeid tot één van de meest actieve organisaties binnen de Afghaanse gemeenschap in Nederland.

Missie:
Stichting KEIHAN streeft naar een gelijkwaardige samenleving met gelijke kansen voor zelfredzaamheid en optimale ontwikkeling

Visie:
Stichting KEIHAN streeft naar empowerment van Afghanen in Nederland en Afghanistan voor een optimale integratie en participatie in de samenleving. Onze aanpak wordt gekenmerkt door betrokkenheid, diversiteit, empowerment en duurzaamheid.

De doelstellingen:

  • Hulpverlening aan Afghanen in Nederland ter ondersteuning bij onder andere integratie en educatie
  • Kennis verschaffen van de Afghaanse en de Nederlandse taal en cultuur
  • Kennismaking van Afghaanse studenten/jongeren onderling in Nederland
  • Streven naar hulpverlening aan Afghanen in Afghanistan, in het bijzonder jongeren ter ondersteuning bij educatie en zelfontplooiing
  • Samenwerken en netwerken opbouwen met andere (inter)nationale organisaties en belangstellende personen in Nederland en Afghanistan ter realisatie van de bovengenoemde doelstellingen

Om deze doelstellingen te behalen ondersteunen en voeren wij projecten uit op het gebied van drie thema’s: 

Educatie:
Onder dit thema proberen wij aandacht te besteden aan educatie in de breedste zin van het woord: bevorderen van kennis onder de Afghaanse gemeenschap met name de jongeren. Wij organiseren projecten over de Afghaanse cultuur, taal, geschiedenis e.d. Verder organiseren wij workshops waarin informatie wordt gegeven over de verschillende maatschappelijke onderwerpen. Met deze aanpak willen we de jongeren stimuleren om zich sociaal en op het gebied van onderwijs verder te ontplooien.

Integratie:
Een van de belangrijkste taken van Stichting KEIHAN is het bevorderen van de integratie van Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol; weinig kennis over een cultuur kan namelijk voor verwarring en onbegrip zorgen. Om dit te voorkomen organiseert Stichting KEIHAN verschillende culturele activiteiten, waarin Afghanen op de hoogte worden gesteld van de Nederlandse cultuur. Deze culturele activiteiten bestaan uit onder andere lezingen, workshops, culturele uitjes en het vieren van traditionele feestdagen, die leerzaam en amusant zijn.

Ontwikkelingssamenwerking:
Stichting KEIHAN streeft naar een stabiel en welvarend Afghanistan. Een goed functionerend gezondheidssysteem is daarbij van belang. Daarom zet Stichting KEIHAN zich in om actief bij te dragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in Afghanistan in de ruimste zin. Daarbij gaat het om structurele hulpverlening op het gebied van medisch onderwijs zoals het verbeteren van het kennisniveau van studenten en docenten aldaar door middel van kennisoverdracht, uitwisselingsprogramma en trainingen hier in Nederland; ziekenhuizen en andere medische praktijken voorzien van basis medische spullen, en het creëren van netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de medische faculteiten in Afghanistan en in Nederland.

Beloningsbeleid stichting KEIHAN
Bestuursleden van stichting KEIHAN zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten worden afhankelijk van beschikbare budget wel vergoed. Stichting KEIHAN heeft twee werkstudenten in dienst, die een vaste onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden bij het secretariaat van de stichting. Deze onkostenvergoeding is conform belastingdienstregels voor vrijwilligersvergoeding.