Educatie

Onder dit thema proberen wij aandacht te besteden aan educatie in brede zin: bevorderen van kennis onder de Afghaanse gemeenschap met name de jongeren. Wij organiseren projecten over de Afghaanse cultuur, taal, geschiedenis e.d. Verder organiseren wij workshops waarin informatie wordt gegeven over de verschillende maatschappelijke onderwerpen. Met deze aanpak willen we de jongeren stimuleren om zich sociaal en op het gebied van onderwijs verder te ontplooien.

Integratie

Een van de belangrijkste doelen van Stichting KEIHAN is het bevorderen van de integratie van Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol; weinig kennis over een cultuur kan namelijk voor verwarring en onbegrip zorgen. Om dit te voorkomen organiseert Stichting KEIHAN verschillende culturele activiteiten, waarin Afghanen op de hoogte worden gesteld van de Nederlandse cultuur. Deze culturele activiteiten bestaan uit onder andere lezingen, workshops, culturele uitjes en het vieren van traditionele feestdagen, die leerzaam en amusant zijn.

Ontwikkelingssamenwerking

Een van de hoofdredenen om Stichting KEIHAN op te richten was om Afghanen in Afghanistan op een gestructureerde manier van hulpverlening te voorzien. Hiervoor werken wij samen met andere stichtingen en instanties. Aangezien de bestuursleden van Stichting KEIHAN ook ooit zelf in Afghanistan hebben gewoond en enkele bestuursleden zelfs regelmatig Afghanistan bezoeken, weten wij wat er mist aan ontwikkelingshulp in Afghanistan. Wij zien hierbij een mooie rol voor ons weggelegd om onze landgenoten van hulpverlening te voorzien, los van de basisvoorzieningen die door de reguliere ontwikkelingshulp wordt geregeld. Hierbij kan gedacht worden aan het leveren van (studie)boeken aan universiteiten, studiemateriaal voor scholen, kleding voor de armen en hulpverleningsprojecten in de gezondheidszorg.