PROJECTEN

Om deze doelstellingen te behalen ondersteunen en voeren wij projecten uit op het gebied van drie thema’s:

EDUCATIE

Bij dit thema staat het bevorderen van kennis centraal, educatie wordt dan ook in de breedste zin van het woord gebruikt. De aandacht is gericht op de Afghaanse gemeenschap binnen Nederland, met een focus op jongeren en jongvolwassenen. 

Voor veel jongeren is het gebrek aan kennis over hun eigen vaderland een dilemma dat voor identiteitsverwarring kan zorgen, vandaar dat wij projecten organiseren over bijvoorbeeld de Afghaanse cultuur, taal en de geschiedenis. 

Daarnaast organiseren we workshops waarin verschillende maatschappelijke thema’s aan bod komen, die kenmerkend zijn voor Afghaanse jongeren in Nederland. Met deze aanpak willen we de zelfkennis bij jongeren stimuleren, zodat zij zichzelf zowel sociaal-maatschappelijk als cognitief verder ontplooien.

INTEGRATIE

Een van de belangrijkste taken van Stichting KEIHAN is het bevorderen van de integratie van Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Cultuur is hierbij een belangrijke factor; bij een gebrek aan kennis ofwel de juiste kennis, kan er veel verwarring en onbegrip ontstaan. 

Om dit te voorkomen organiseert Stichting KEIHAN verschillende culturele activiteiten waarin Afghanen op de hoogte gesteld worden van de Nederlandse cultuur en gebruiken. Deze culturele activiteiten bestaan uit onder andere lezingen, workshops, culturele uitjes en het vieren van traditionele feestdagen, die leerzaam en amusant zijn.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Stichting KEIHAN streeft naar een stabiel en ontwikkeld Afghanistan en wil daar op elke manier haar steentje bijdragen. De gezondheidszorg in Afghanistan is erbarmelijk en daarom zetten wij ons actief in om bij te dragen aan een goed functionerend gezondheidssysteem. 

Daarbij gaat het om structurele én duurzame hulpverlening op het gebied van medisch onderwijs, zoals het verbeteren van het kennisniveau van studenten en docenten aldaar middels kennisoverdracht, uitwisselingsprogramma’s en trainingen hier in Nederland. 

Ook proberen we  ziekenhuizen en andere medische praktijken te voorzien van basis medische spullen, en het creëren van netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de medische faculteiten in Afghanistan en in Nederland

  • EDUCATIE

Onder dit thema proberen wij aandacht te besteden aan educatie in de brede zin: het bevorderen van kennis onder de Afghaanse gemeenschap met name de jongeren. Wij organiseren projecten over de Afghaanse cultuur, taal, geschiedenis e.d.. 

Verder organiseren wij workshops waarin informatie wordt gegeven over de verschillende maatschappelijke onderwerpen. Met deze aanpak willen we de jongeren stimuleren om zich sociaal en op het gebied van onderwijs verder te ontplooien.

CULTURELE AVONDEN

Wij organiseren culturele avonden om een stukje van de Nederlandse en Afghaanse cultuur en rituelen aan de geïnteresseerden te introduceren. 

Tijdens de avond staat een specifieke thema centraal en wordt er informatie gegeven over de verschillende aspecten van het thema. Ook is er ruimte voor voordrachten, muziek en hapjes.

NAWROZ

Nawrooz is de Perzische lente- en nieuwjaarsfeest dat in Afghanistan en omringende landen op 21 maart wordt gevierd. 

In Afghanistan worden er rond deze dag veel festiviteiten georganiseerd, vergelijkbaar met het nieuwjaar in Nederland. Georganiseerd in samenwerking met Museum Volkenkunde Leiden.

WORKSHOPS EN LEZINGEN

Met workshops en lezingen proberen wij regelmatig onze doelgroep te bereiken. Van tevoren kiezen wij een maatschappelijk relevante thema dat wij aan de geïnteresseerden presenteren en ter discussie stellen om zo in dialoog te gaan met elkaar en te leren van elkaar.

  • INTEGRATIE

Een van de belangrijkste doelen van Stichting KEIHAN is het bevorderen van de integratie van Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol; weinig kennis over een cultuur kan namelijk voor verwarring en onbegrip zorgen. Om dit te voorkomen organiseert Stichting KEIHAN verschillende culturele activiteiten, waarin Afghanen op de hoogte worden gesteld van de Nederlandse cultuur. Deze culturele activiteiten bestaan uit onder andere leerzame en amusante activiteiten zoals lezingen, workshops, culturele uitjes en het vieren van traditionele feestdagen, die leerzaam en amusant zijn.

Informatieboekje Basisonderwijs

Stichting KEIHAN heeft ten behoeve van de Afghaanse Nederlanse ouders een informatiegids uitgebracht over het Nederlandse Basisonderwijs. De gids is vertaald in de twee meest gesproken talen van Afghanistan, namelijk Dari en Pashto.

Afghaanse Vliegerworkshops

Kennis over de Nederlandse taal, cultuur en maatschappij vormt een belangrijk onderdeel van integratie. Echter integratie is een tweezijdig proces. 

Om dit proces te bevorderen zet SAJ KEIHAN zich in om meer kennis over de Afghaanse cultuur te verschaffen en te verspreiden. In dit kader organiseerd SAJ KEIHAN vaak vliegerworkshops in het hele land.

AZC Projecten

In asielzoekerscentra (AZC’s) hebben asielzoekers weinig sociale activiteiten. Daarnaast zijn asielzoekers druk bezig met het regelen van hun asielprocedure, waardoor ze weinig tijd hebben voor ontspanning. De groep die het meeste aandacht nodig heeft bestaat uit kinderen.

  • ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Een van de hoofdredenen om Stichting KEIHAN op te richten was om Afghanen in Afghanistan van hulpverlening te voorzien d.m.v. een gestructureerde manier. Hiervoor werken wij samen met andere stichtingen en instanties. Aangezien het meerendeel van de bestuursleden van Stichting KEIHAN ook ooit zelf in Afghanistan heeft gewoond en enkele bestuursleden zelfs regelmatig Afghanistan bezoeken, weten wij wat er mist aan ontwikkelingshulp in Afghanistan. 

Wij zien hierbij een mooie rol voor ons weggelegd om onze landgenoten van hulpverlening te voorzien, los van de basisvoorzieningen die door de reguliere ontwikkelingshulp wordt geregeld. Hierbij denken wij aan het leveren van (studie)boeken aan universiteiten, studiemateriaal voor scholen, kleding voor de armen en hulpverleningsprojecten in de gezondheidszorg.

Research 4 afghanistan

Beschrijving project.

WAter 4 afghanistan

Toegang tot schoon drinkwater is een mensenrecht. Water behoort tot de belangrijkste primaire levensbehoeften van de mens. Voor ons in Nederland is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt. Maar voor de mensen in Afghanistan is dit niet zo

Clinical skills

Een van de sectoren in Afghanistan die veel hulp kan gebruiken is de medische sector. Veel ziekenhuizen beschikken niet over geschikte basismaterialen.  

Anatomy Teaching Innovation Program

In de afgelopen twintig jaar is het anatomische onderwijs in Afghanistan helemaal genegeerd en de cadaver practica zijn verboden geweest. Hierdoor is de kennis over het prepareren van de cadavers en de juiste manier van lesgeven verloren gegaan.

Academic Exchange Medicine

Dit project is een uitwisselingsprogramma voor geselecteerde studenten van de Medische Universiteit van Kabul, Afghanistan in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Nederland. 

CRLA

Door tientallen jaren van oorlog is het Afghaanse rechtssysteem extreem verslechterd. Een sterke rechtstaat is van groot belang om het land te stabiliseren en om het vredesproces te versterken. 

Gynaecology Project

Dit project heeft als doel om de academische opleiding van gynaecologen en verloskundigen te ondersteunen. Hoogleraren en artsen uit Nederland bezoeken Kabul en geven les in de academische ziekenhuizen. 

Medische basismaterialen & BookAid

Een van de sectoren in Afghanistan die veel hulp kan gebruiken is de medische sector. Veel ziekenhuizen beschikken niet over geschikte basismaterialen.  

Archief

Landelijke Aangifte Dag

Dit project had als doel: samenvatting

nl_NL_formalDutch
en_GBEnglish nl_NL_formalDutch

COOKIES & PRIVACY

This website is making use of cookies to ensure you get the best experience on our website. See more in our privacy policy.