Keihan

In 2013 evalueerde stichting KEIHAN, samen met medische studenten van Kabul Medical University (KMU), het medische curriculum van KMU (wat landelijk geïmplementeerd wordt op alle medische faculteiten, welke onder het ministerie van hoger onderwijs vallen).
Deze evaluatie toonde een overmaat aan theoretische lessen, echter een gebrek aan praktische vaardigheden trainingen gedurende de studiejaren. Dit leidt direct tot ongetrainde artsen en vele medische complicaties en/of fouten, welke onnodig en te voorkomen zijn.
Het clinical skills training program is destijds geïnitieerd, met als hoofddoel de studenten aan Kabul Medical University te ondersteunen bij het vergaren van essentiële klinische vaardigheden en hen klaar te stomen voor hun waardevolle werk als arts. 
In de afgelopen vier jaar zijn, in het kader van dit project, ca. 600 medische studenten opgeleid door Nederlandse trainers die naar Kabul zijn gereisd. Deze trainingen bestaan uit:

  • Fysiologische vaardigheden, waaronder venapunctie, intraveneuze cannulatie, intramusculaire en subcutane injecties
  • Chirurgische vaardigheden, waaronder hecht- en knooptechnieken
  • Acute geneeskunde, waaronder reanimatie en luchtwegmanagement

In maart 2017 is Niloufar Rahim, opnieuw naar Kabul gegaan voor de derde editie van dit project. Gedurende haar verblijf van 5 weken, heeft zij het de volgende taken uitgevoerd:
Het trainingsprogramma is met een aantal onderdelen uitgebreid, bestaande uit:

  • Toegevoegd aan fysiologische vaardigheden: arteriepunctie en bloeddrukmeting
  • Toegevoegd aan chirurgische vaardigheden: urine katheterisatie en mamma onderzoek
  • Toegevoegd aan acute geneeskunde: advanced life support
  • Gynaecologische vaardigheden, waaronder vaginaal toucher en speculumonderzoek
  • Verloskundige vaardigheden, waaronder fantoom bevalling (ongecompliceerd en gecompliceerd)

Daarnaast zijn dit jaar drie medische studenten en drie jonge docenten van de KMU getraind tot trainers van deze klinische vaardigheden. Ook is aandacht besteedt aan didactische en organisatorische vaardigheden van deze trainers. Gedurende de laatste twee weken van deze uitzending heeft Niloufar, samen met deze nieuw getrainde trainers, ca. 100 geneeskunde studenten getraind op het gebied van bovengenoemde vaardigheden.
Ondanks veel enthousiasme, vormde de drukke roosters van de docenten een obstakel om na het trainingsprogramma door te gaan als klinische trainers.
Echter, de student- trainers zetten met veel toewijding de trainingen voort van zowel medische als tandheelkunde studenten van KMU gedurende het nieuwe semester, welke in oktober is gestart.
Tot slot is getracht om de skills lab, welke momenteel verspreid is over drie afzonderlijke locaties op de medische universiteit, te concentreren op een locatie om de efficiëntie van het project te vergroten. De realisatie hiervan heeft echter nog enige tijd nodig.
Na haar terugkeer naar Nederland, onderhoudt Niloufar Rahim contact met de trainers via sociale mediagroepen, om hen de nodige ondersteuning te kunnen bieden, opdat het einde van de opdracht niet het einde van hun samenwerking betekent.
Door het grote succes van dit project en de positieve reacties van zowel de studenten als de medewerkers van KMU in de afgelopen jaren, heeft Stichting KEIHAN besloten dit project uit te breiden naar andere medische instellingen in Kabul en andere provincies. Ons eerstvolgende uitbreiding zal plaatsvinden naar Paktia University Medical Faculty in Gardez, in de provincie Paktia.
Tevens evalueren wij momenteel ook de mogelijkheden ter uitbreiding van het project naar een aantal ziekenhuizen in Kabul.
Benieuwd hoe u en/of uw organisatie dit project zou kunnen ondersteunen? Neem contact via info@keihan.org.