Keihan

Oorlog maakt vele wonden, ook de oorlog in Afghanistan. Om de humane kant van de oorlog in Afghanistan onder de aandacht te brengen en om wederzijds begrip te creëren wordt op 9 december aandacht besteed aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij veteranen en Afghaanse Nederlanders. Dit wordt gedaan aan de hand van muziek, gedichten, verhalen en dialoog. Onder anderen Niels Roelen, schrijver van ‘Leven na Uruzgan’, en diverse andere veteranen en PTSS experts zullen aan het woord komen. ‘Uit het zicht maar niet uit het hart’ wordt georganiseerd door Stichting KEIHAN, Stichting Jason en SOULdjer met medewerking van Humanity House.
Let op: alleen op aanwezig staan is niet genoeg, aanmelden is verplicht via ptss@stichtingjason.nl!
Tijd: 19:30 (inloop)
Datum: 09-12-2013
Locatie: Humanity House (Prinsegracht 8, Den Haag)