Cursus-Nederlands-2015-v2
Stichting KEIHAN ondersteunt en voert projecten uit met verschillende doelen, waaronder ook educatie en integratie.
Door middel van een gratis cursus Nederlands in Den Haag biedt KEIHAN toekomstige cursisten de mogelijkheid om zich verder te ontplooien op het gebied van taal en gerelateerde vaardigheden. Het verbeteren en verfijnen van de taalkennis, het aanleren van sollicitatievaardigheden en het opstellen van een goed CV versterken niet alleen de kansen van de cursisten op de arbeidsmarkt, maar dragen ook bij aan een groter vertrouwen in hun eigen kunnen. Door de cursus gratis aan te bieden wilt Stichting KEIHAN ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deze cursus te volgen. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden door een e-mail te sturen met hun gegevens naar cursusnederlands@gmail.com.