Keihan

482067_466034420132747_1637354252_n
Op 4 maart 2013 werd de KEIHAN Dari-cursus afgesloten met het uitreiken van certificaten voor de deelnemers. Gedurende vier maanden hebben de cursisten zich gestort op het leren van het Dari- alfabet, schrijven, begrijpend lezen en presenteren in het Dari. De Dari-cursus van KEIHAN Foundation was bedoeld voor beginnende lezers en voor mensen zonder kennis van het alfabet. Na zestien wekelijkse lessen hebben de cursisten elkaar, hun docent en KEIHAN Foundation versteld laten staan van hun vorderingen.
De cursus kende verschillende interactieve onderdelen, waaronder lezen, schrijven en analyseren van Afghaanse gedichten, spreekwoorden en liedteksten. Daarnaast kregen de cursisten elke les een presentatie van hun klasgenoot over onder andere Avicenna en andere grote denkers maar ook over de Afghaanse vlaggen en tradities. Daarnaast waren de feestdagen zeer geschikt om de cursisten aan het werk te zetten. Naast de eerder uitgebrachte Sinterklaasgedichten met de daarbij behorende sherjangi, stonden de presentaties van de laatste les in het teken van het Afghaanse nieuwjaar (Nowroz). Om het niveau en de vorderingen van de cursisten te kunnen bepalen, kregen de cursisten verschillende toetsen en schriftelijke overhoringen. Daarnaast werd er regelmatig gewerkt aan het vocabulaire van de cursisten.
Deze cursus werd eveneens gekenmerkt door e-learning. Via een Facebook-pagina stonden alle cursisten met elkaar in contact. Naast reguliere vragen over het huiswerk deelden de cursisten en de docent teksten, leermethodes en extra opdrachten met elkaar. Wekelijks waren er wedstrijdjes raadsels en spreekwoorden posten en spelletjes spelen met de namen van de Afghaanse provincies en maanden.
Naast de initiatieven georganiseerd door KEIHAN Foundation waren de cursisten zelf erg betrokken bij de inhoud van de lessen. Tot grote tevredenheid hebben de cursisten samen verschillende sociale activiteiten georganiseerd waarin er verder werd gediscussieerd over de gedichten, spreekwoorden en liedteksten. Daarnaast waren de klasgenoten na de les te vinden regelmatig te vinden in een van de cafeetjes. Gezelligheid was dus zeker niet te missen!
Het bestuur van KEIHAN Foundation feliciteert alle cursisten met het behalen van hun certificaten! Een cursus is voor KEIHAN Foundation geslaagd wanneer de voorbereiding en het opzet op een professionele wijze gebeurd en wanneer de cursus inhoudelijk interactief is motiverend is voor alle cursisten. Bij deze cursus is dat mede mogelijk gemaakt door gemotiveerde cursisten en een uitstekende docent! KEIHAN Foundation wil graag de cursisten steunen om hun opgedane kennis op pijl te houden door taalbijeenkomsten voor de klas van 2012-2013 te organiseren. Verder kan het bestuur van KEIHAN Foundation met veel tevredenheid stellen dat na de zomer vervolg gegeven zal worden aan deze cursus voor beginners. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@keihan.org