Integratie

Een van de belangrijkste doelen van Stichting KEIHAN is het bevorderen van de integratie van Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol; weinig kennis over een cultuur kan namelijk voor verwarring en onbegrip zorgen. Om dit te voorkomen organiseert Stichting KEIHAN verschillende culturele activiteiten, waarin Afghanen op de hoogte worden gesteld van de Nederlandse cultuur. Deze culturele activiteiten bestaan uit onder andere leerzame en amusante activiteiten zoals lezingen, workshops, culturele uitjes en het vieren van traditionele feestdagen, die leerzaam en amusant zijn.

Kijk hieronder voor al onze projecten binnen het thema ”Integratie”.

Informatieboekje Basisonderwijs

Stichting KEIHAN heeft ten behoeve van de Afghaanse Nederlanse ouders een informatiegids uitgebracht over het Nederlandse Basisonderwijs. De gids is vertaald in de twee meest gesproken talen van Afghanistan, namelijk Dari en Pashto.

Afghaanse Vliegerworkshops

Kennis over de Nederlandse taal, cultuur en maatschappij vormt een belangrijk onderdeel van integratie. Echter integratie is een tweezijdig proces. Om dit proces te bevorderen zet SAJ KEIHAN zich in om meer kennis over de Afghaanse cultuur te verschaffen en te verspreiden. In dit kader organiseerd SAJ KEIHAN vaak vliegerworkshops in het hele land.

AZC Projecten

In asielzoekerscentra (AZC’s) hebben asielzoekers weinig sociale activiteiten. Daarnaast zijn asielzoekers druk bezig met het regelen van hun asielprocedure, waardoor ze weinig tijd hebben voor ontspanning. De groep die het meeste aandacht nodig heeft bestaat uit kinderen.