Educatie

Onder dit thema proberen wij aandacht te besteden aan educatie in brede zin: het bevorderen van kennis onder de Afghaanse gemeenschap met name de jongeren. Wij organiseren projecten over de Afghaanse cultuur, taal, geschiedenis e.d.. Verder organiseren wij workshops waarin informatie wordt gegeven over de verschillende maatschappelijke onderwerpen. Met deze aanpak willen we de jongeren stimuleren om zich sociaal en op het gebied van onderwijs verder te ontplooien.

Culturele avonden

Wij organiseren culturele avonden om een stukje van de Nederlandse en Afghaanse cultuur en gebruiken aan de geïnteresseerden te introduceren. Tijdens de avond staat een specifieke thema centraal en er wordt informatie gegeven over de verscillende aspecten van de thema. Ook is er ruimte voor de voordrachten, muziek en hapjes.

Nawroz

Nawrooz is Perzische lente- en nieuwjaarsfeest dat in Afghanistan en omringende landen op 21 maart wordt gevierd. In Afghanistan worden rond deze dag veel festiviteiten georganiseerd, vergelijkbaar met het nieuwjaar in Nederland. Georganiseerd in samenwerking met Museum Volkenkunde Leiden.

Workshops en lezingen

Met workshops en lezingen proberen wij regelmatig ons doelgroep te bereiken. Van te voren kiezen wij een maatschappelijk relevante thema die wij aan de geïnteresseerden presenteren en ter discussie stellen.