De projecten van Stichting KEIHAN zijn afhankelijk van fondsen en donaties. Zonder uw hulp en bijdrage zullen onze projecten helaas minder succesvol zijn. Samen met gemotiveerde bestuursleden, vrijwilligers en uw steun kunnen wij onze projectdoelstellingen bereiken. Daarom kunnen wij elke bijdrage in welke vorm dan ook goed gebruiken.

Stichting KEIHAN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-status houdt in dat financiële giften gedaan aan Stichting KEIHAN aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie over onze ANBI-status: zie www.belastingdienst.nl (RSIN:816890109)

Met uw steun kunnen wij onze doelen bereiken en projecten organiseren. Kijk op deze site naar onze projecten om te zien op welke manier u ons kunt helpen en neem contact op, want uw bijdrage zal het verschil maken!

Uw bijdrage kunt u storten op:
T.n.v. Stichting KEIHAN te Leiden
IBAN: NL10ABNA0528010956

Kvk nummer.: 28111300
BIC: ABNANL2A

Alvast bedankt voor uw bijdrage.