CRA

Comité Rechtsstaatontwikkeling in Afghanistan (CRA)

Door de jarenlange oorlog is het rechtssysteem in Afghanistan sterk verslechterd. Om het land te stabiliseren en het vredesproces verder op weg te brengen, is een functionerende rechtsstaat buitengewoon belangrijk. KEIHAN Foundation heeft daarom met een aantal vrijwilligers en bestuursleden met achtergrond in onder anderen Rechtsgeleerdheid, Internationale Betrekkingen en Politicologie het Comité Rechtsstaatontwikkeling in Afghanistan in het leven geroepen. Het Comité richt zich voornamelijk op studenten in Afghanistan (Kunduz), jonge juristen en juridische instellingen/universiteiten. Het Comité streeft ernaar om de rechtsstaatontwikkeling in Afghanistan te bevorderen door:

  • Samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en Afghaanse instanties versterken door het opzetten van een platform;
  • Het verzenden van studiemateriaal en het introduceren van e-learning;
  • Het opzetten van cursussen voor studenten en jonge juristen in Afghanistan met als doel het verbeteren van de vaardigheden van de deelnemers;
  • Het realiseren van een uitwisselingsprogramma’s en stage programma’s: Academic Exchange Law. KEIHAN Foundation heeft ervaring op het gebied van het opzetten van uitwisselingsprogramma’s voor geneeskunde studenten tussen Afghaanse en Nederlandse universiteiten;

Het Comité Rechtstaatontwikkeling in Afghanistan kan rekenen op steun van de Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Inmiddels worden de eerste voorzichtige stappen gezet om het verzenden van studiemateriaal te realiseren. KEIHAN Foundation hoopt dat het Comité een belangrijke schakel zal zijn voor de verdere versterking van de samenwerking tussen Nederland en Afghanistan op juridisch gebied.

[template id=”261″]