Stichting KEIHAN is een Afghaans-Nederlandse stichting, opgericht in 2005 door een groep Afghaanse studenten die op een georganiseerde wijze een betekenis wilden zijn voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland en een brug wilden slaan tussen Nederland en Afghanistan. Sinds 2005 is Stichting KEIHAN uitgegroeid tot één van de meest actieve organisaties binnen de Afghaanse gemeenschap in Nederland. Om onze doelstellingen te behalen ondersteunen en voeren wij projecten uit op het gebied van drie thema’s: ‘Educatie’, ‘Integratie’, en ‘Ontwikkelingssamenwerking’.

Educatie: onder dit thema proberen wij aandacht te besteden aan educatie in de breedste zin van het woord: bevorderen van kennis onder de Afghaanse gemeenschap met name de jongeren. Wij organiseren projecten over de Afghaanse cultuur, taal, geschiedenis e.d. Verder organiseren wij workshops waarin informatie wordt gegeven over de verschillende maatschappelijke onderwerpen. Met deze aanpak willen we de jongeren stimuleren om zich sociaal en op het gebied van onderwijs verder te ontplooien.

Integratie: een van de belangrijkste taken van Stichting KEIHAN is het bevorderen van de integratie van Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol; weinig kennis over een cultuur kan namelijk voor verwarring en onbegrip zorgen. Om dit te voorkomen organiseert Stichting KEIHAN verschillende culturele activiteiten, waarin Afghanen op de hoogte worden gesteld van de Nederlandse cultuur. Deze culturele activiteiten bestaan uit onder andere lezingen, workshops, culturele uitjes en het vieren van traditionele feestdagen, die leerzaam en amusant zijn.

Ontwikkelingssamenwerking: Stichting KEIHAN streeft naar een stabiel en welvarend Afghanistan. Een goed functionerend gezondheidssysteem is daarbij van belang. Daarom zet Stichting KEIHAN zich in om actief bij te dragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in Afghanistan in de ruimste zin. Daarbij gaat het om structurele hulpverlening op het gebied van medisch onderwijs zoals het verbeteren van het kennisniveau van studenten en docenten aldaar door middel van kennisoverdracht, uitwisselingsprogramma en trainingen hier in Nederland; ziekenhuizen en andere medische praktijken voorzien van basis medische spullen, en het creëren van netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de medische faculteiten in Afghanistan en in Nederland.