Nawrooz

Nawrooz is het Perzische lente- en nieuwjaarsfeest dat in Afghanistan en omringende landen op 21 maart wordt gevierd. In Afghanistan worden rond deze dag veel festiviteiten georganiseerd, vergelijkbaar met het nieuwjaar in Nederland. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Museum Volkenkunde Leiden.

[template id=”215″]