AZC Projecten

In asielzoekerscentra (AZC’s) hebben asielzoekers weinig sociale activiteiten. Daarnaast zijn asielzoekers druk bezig met het regelen van hun asielprocedure, waardoor ze weinig tijd hebben voor ontspanning. De groep die het meeste aandacht nodig heeft bestaat uit kinderen.

[template id=”238″]

AZC Katwijk: gesloten ogen voor de jongeren op het azc